ทัวร์

img

HKG20 ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY FD (OCT)

เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 67

25,999 บาท

img

HKG30 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY CX 3D2N

เดินทาง ม.ค. 67

25,999 บาท

img

HKG36 HONGKONG SHOPPING BY CX 3D2N (JAN-FEB)

เดินทาง ก.พ. 67

19,999 บาท

img

HKG37 HONGKONG DISNEYLAND 4D2N (JAN)

เดินทาง ม.ค. 67

19,999 บาท